IQ test pre dospelých

IQ Test - Profesionálny IQ test
IQ test je psychologické opatrenie, ktoré meria kognitívne predpoklady a rozumové schopnosti. Aj rýchlosť spracúvania podnetov, vizuálno-priestorové spracovávanie, pamäť i matematické myslenie. Odborníci IQ testovaniu, na rozdiel od mnohých laikov, plne dôverujú. Spoľahlivosť testovania dokladuje aj skutočnosť obdržania (vždy) podobných výsledkov - aj pri opakovanom testovaní. Výška IQ sa počas ľudského života nemení. Nástroj je bezplatný.
Vykonajte IQ test
Odpovedzte na 30 otázok za 30 min a obdržíte výsledky.
Test vznikol v spolupráci s CZ Mensou. Otestujte sa.

DIS+ Občianske združenie